VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 17-12-2018 09:30 uur


Locatie: Zie opening
8
2
7
0
2
1
1
0
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0