VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 12-02-2018 19:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
2
3
3
1
10
26
1
0
3
0