VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 11-06-2018 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
1
0
0
0
1
7
0
5
1
2
1
6
18
7
1
0
3
0
1
3
1
0