VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 06-02-2017 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
1
4
0
3
0
0
0
5
2
1
1
1
5
0
1
0