VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 31-10-2016 09:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Dhr. dr. R.J. Poort
0
1
0
0
0
1
4
0
1
7
22
8
2
8
2
4
4
8
5
11
1
0
0
1
0