VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 21-03-2016 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. C. de Kruijf
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
1
8
1
1
4
4
7
2
5
2
4
2
2
0
1
0