VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 18-04-2016 14:00 uur


Locatie: Zie opening
0
1
0
0
10
4
1
13
4
0
4
0
0
1
0