VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 01-02-2016 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
1
16
2
2
3
17
6
21
1
1
0
1
0