VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 21-09-2015 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
7
0
0
0
4
2
2
5
6
10
5
5
1
2
1
1
1
1
2
1
0
1
0