VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 02-04-2015 19:00 uur


Locatie: Zie opening
0
Algemene bijlage
BEDRIJFSVOERING - Controllerstatuut (2004).pdf (pdf, 685,05 KB)
BEDRIJFSVOERING - Nota beleidskader weerstandsvermogen en risicomanagement (2012).pdf (pdf, 1,09 MB)
BESTUUR - Beleidsplan IBT Utrecht 2014-2015 (2013).pdf (pdf, 866,10 KB)
Bestuur en Bereikbaarheid PS 2 april 2015 versie 2015-03-26_ED.pdf (pdf, 5,15 MB)
EU - europastrategie provincie utrecht 2012-2015 (2012).pdf (pdf, 317,72 KB)
EU - utrecht most competitive eu region (2013).pdf (pdf, 1,51 MB)
MOBILITEIT - MIRT-onderzoek Openbaar Vervoer Regio Utrecht.pdf (pdf, 2,32 MB)
MOBILITEIT - Mobiliteitsvisie (2014).pdf (pdf, 16,75 MB)
MOBILITEIT - Mobiliteitsvisie grootstedelijk Utrecht (2014).pdf (pdf, 8,51 MB)
MOBILITEIT - nota_van_uitgangspunten_aanbesteding_ov_concessie_definitief.pdf (pdf, 2,24 MB)
VERGUNNINGEN ETC - Beleidsplan Vergunningverlening en Handhaving 2013-2015 (2013).pdf (pdf, 2,54 MB)