VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 03-11-2014 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
4
7
0
2
5
9
1
3
2
0
1
0