VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 02-06-2014 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
1
5
1
2
9
6
5
2
2
2
0
1
0
0
0
0