VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 04-11-2013 09:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. W.I.I. van Beek
Griffier: Karin Peters
0
1
0
0
0
7
1
2
15
5
3
3
3
20
8
3
2
0
1
0