VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 22-04-2013 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Karin Peters
0
1
0
0
0
4
2
5
11
26
4
3
3
4
3
0
1
0