VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 23-04-2012 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Karin Peters
0
0
0
0
7
7
2
2
7
4
4
5
0
0
0