VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 10-09-2012 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Karin Peters
0
0
0
2
1
3
0
6
3
0
4
1
3
1
0
0
0
0