VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 23-05-2011 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Karin Peters
0
0
0
0
2
4
2
2
8
9
6
6
1
0
0
0
0