VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 12-12-2011 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
Statenzaal
0
1
5
1
5
7
3
3
3
3
3
4
6
10
5
0
0
Algemene bijlage
concept besluitenlijst PS vergadering 31 oktober 2011.pdf (pdf, 182 Bytes)