VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 26-10-2009 09:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
Statenzaal
0
0
0
0
0
4
19
2
4
1
5
5
5
9
3
8
5
0