VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 23-03-2009 13:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Karin Peters
0
0
0
0
0
0
2
3
6
5
2
0