VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 23-02-2009 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
0
0
0
2
3
3
9
5
10
5
5
4
0