VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 19-01-2009 14:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
0
0
0
0
0
0
2
2
3
7
9
4
5
3
3
0