VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 14-12-2009 09:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. R.C. Robbertsen
Griffier: Mw. mr. C.A. Peters
0
Statenzaal
0
0
3
2
5
3
4
4
3
3
3
3
2
0