VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 08-12-2008 20:00 uur


Algemene bijlage
PS2008BEM34 advies benoeming lid interprovinciale commissie valleigebied (pdf, 48,83 KB)
PS2008BEM34 besluit benoeming lid interprovinciale commissie valleigebied (pdf, 91,36 KB)
PS2008BEM34 ontwerp benoeming lid interprovinciale commissie valleigebied (pdf, 92,72 KB)
PS2008BEM35 advies normenkader rechtmatigheid 2008 (pdf, 50,53 KB)
PS2008BEM35 besluit normenkader rechtmatigheid 2008 (pdf, 149,56 KB)
PS2008BEM35 ontwerp normenkader rechtmatigheid 2008 (pdf, 149,58 KB)
PS2008BEM36 advies protocol strategische projecten en programma's (pdf, 50,95 KB)
PS2008BEM36 besluit protocol strategische projecten en prgramma's (pdf, 94,42 KB)
PS2008BEM36 ontwerp protocol strategische projecten en prgramma's (pdf, 95,65 KB)
PS2008MME17 advies wijziging subsidieregeling Aardgasafleverinstallaties (pdf, 46,55 KB)
PS2008MME17 besluit wijziging subsidieregeling Aardgasafleverinstallaties (pdf, 154,47 KB)
PS2008MME17 bijlage wijziging subsidieregeling Aardgasafleverinstallaties (pdf, 83,44 KB)
PS2008MME17 ontwerp wijziging subsidieregeling Aardgasafleverinstallaties (pdf, 156,61 KB)
PS2008MME18 advies convenant Utrecht Bereikbaar en Mobiliteitsmanagement Ring Utrecht en Driehoek Amersfoort (pdf, 50,92 KB)
PS2008MME18 besluit conventant Utrecht Bereikbaar en Mobiliteitsmanagement Ring Utrecht en Driehoek Amersfoort (pdf, 134,63 KB)
PS2008MME18 bijlage1 convenant Utrecht Bereikbaar (pdf, 115,81 KB)
PS2008MME18 bijlage2 convenant Mobiliteitsmanagement Ring Utrecht en Driehoek Amersfoort (pdf, 327,40 KB)
PS2008MME18 ontwerp convenant Utrecht Bereikbaar en Mobiliteitsmanagement Ring Utrecht en Driehoek Amersfoort (pdf, 134,66 KB)
PS2008PS07 besluit mutatie bestuurlijk gremia (pdf, 73,49 KB)
PS2008PS07 ontwerp mutatie bestuurlijk gremia (pdf, 74,78 KB)
PS2008PS_besluitenlijst_10_11_2008 (pdf, 68,12 KB)
PS2008PS_mondelinge vragen GroenLinks en D66 motie01 motie van wantrouwen (pdf, 24,97 KB)
PS2008PS_mondelinge vragen GroenLinks en D66 motie02 buslijn 120 zonder stop station Maarssen (pdf, 60,26 KB)
PS2008PS_mondelinge vragen GroenLinks en D66 motie03 financi (pdf, 63,78 KB)
PS2008PS_mondelinge vragen GroenLinks en D66 motie04 alternatief buslijn 140 (pdf, 59,79 KB)
PS2008PS_mondelinge vragen GroenLinks en D66 motie05 motie van afkeuring (pdf, 62,31 KB)
PS2008RGW28 advies Groot Mijdrecht Noord (pdf, 59,30 KB)
PS2008RGW28 amendement01 ecologisch herstel omgeving GMN (pdf, 41,15 KB)
PS2008RGW28 amendement02 durven kiezen in GMN (pdf, 37,81 KB)
PS2008RGW28 amendement03 kaders GMN (pdf, 66,65 KB)
PS2008RGW28 amendement04 plas ophouden (pdf, 48,45 KB)
PS2008RGW28 besluit Groot Mijdrecht Noord (pdf, 134,56 KB)
PS2008RGW28 bijlage2 tabel strategie (pdf, 74,89 KB)
PS2008RGW28 motie06 inhoudelijke regie GMN (pdf, 81,64 KB)
PS2008RGW28 motie07 tijdpad GMN (pdf, 58,42 KB)
PS2008RGW28 ontwerp Groot Mijdrecht Noord (pdf, 135,93 KB)