VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 23-06-2008 20:00 uur


Algemene bijlage
PS2008BEM11 advies europastrategie provincie Utrecht (pdf, 55,88 KB)
PS2008BEM11 besluit europastrategie provincie Utrecht (pdf, 91,30 KB)
PS2008BEM11 bijlage Europa in het hart van Utrecht (pdf, 202,50 KB)
PS2008BEM11 bijlage2 aanvullend memo europastrategie (pdf, 48,24 KB)
PS2008BEM11 motie samenwerking Turkse regio (pdf, 38,09 KB)
PS2008BEM11 ontwerp europastrategie provincie Utrecht (pdf, 91,91 KB)
PS2008BEM16 advies jaarrekening 2007 (pdf, 59,78 KB)
PS2008BEM16 amendement schrappen post onvoorzien (pdf, 22,12 KB)
PS2008BEM16 besluit jaarrekening 2007 (pdf, 161,47 KB)
PS2008BEM16 bijlage jaarrekening 2007 (pdf, 1,37 MB)
PS2008BEM16 bijlage2 advies subcommissie voor de jaarrekening (pdf, 68,44 KB)
PS2008BEM16 motie bestuurskracht (pdf, 37,77 KB)
PS2008BEM16 ontwerp jaarrekening 2007 (pdf, 161,46 KB)
PS2008BEM17 advies voorjaarsnota 2008 (pdf, 59,99 KB)
PS2008BEM17 amendement 1 fte voor Europastrategie (pdf, 36,98 KB)
PS2008BEM17 amendement 7 mln voor Soesterberg (pdf, 40,95 KB)
PS2008BEM17 amendement beleidsruimte (pdf, 36,26 KB)
PS2008BEM17 amendement dekking aankoop Perlee orgels (pdf, 41,25 KB)
PS2008BEM17 amendement gelden 2009 e.v. via Begrotingsbehandelingen (pdf, 68,69 KB)
PS2008BEM17 amendement subsidiering vogelopvang (pdf, 151,95 KB)
PS2008BEM17 amendement weidegang (pdf, 120,69 KB)
PS2008BEM17 besluit voorjaarsnota (pdf, 93,38 KB)
PS2008BEM17 bijlage1 voorjaarsnota (pdf, 184,90 KB)
PS2008BEM17 motie Businessplan werk en leerfabriek (pdf, 3,50 MB)
PS2008BEM17 motie criteria en prioriteiten samenwerkingsagenda (pdf, 34,52 KB)
PS2008BEM17 motie demping van wateren (pdf, 36,40 KB)
PS2008BEM17 motie discussie bestuurlijke toekomst Utrecht (pdf, 39,00 KB)
PS2008BEM17 motie handhaving en veldtoezicht (pdf, 45,22 KB)
PS2008BEM17 motie integratienota (pdf, 38,55 KB)
PS2008BEM17 motie leerstoel Vrede van Utrecht (pdf, 62,18 KB)
PS2008BEM17 motie luchtwassers (pdf, 49,92 KB)
PS2008BEM17 motie spoorlijn Utrecht Breda (pdf, 52,27 KB)
PS2008BEM17 motie versterking positie PS (pdf, 63,94 KB)
PS2008BEM17 ontwerp voorjaarsnota (pdf, 93,23 KB)
PS2008BEM18 advies programma-indeling (pdf, 51,80 KB)
PS2008BEM18 besluit programma-indeling (pdf, 127,93 KB)
PS2008BEM18 ontwerp programma-indeling (pdf, 128,52 KB)
PS2008BEM19 advies herijking reserves en voorzieningen (pdf, 54,08 KB)
PS2008BEM19 besluit herijking reserves en voorzieningen (pdf, 187,12 KB)
PS2008BEM19 ontwerp herijking reserves en voorzieningen (pdf, 187,15 KB)
PS2008BEM20 amendement jongerenstaten (pdf, 34,91 KB)
PS2008BEM20 besluit jongerenstaten (pdf, 89,90 KB)
PS2008BEM20 ontwerp jongerenstaten (pdf, 89,97 KB)
PS2008BEM21 advies communicatie PS (pdf, 54,06 KB)
PS2008BEM21 amendement communicatie PS (pdf, 43,95 KB)
PS2008BEM21 amendement communicatie PS krantenpagina (pdf, 44,51 KB)
PS2008BEM21 besluit communicatie PS (pdf, 129,94 KB)
PS2008BEM21 ontwerp communicatie PS (pdf, 128,70 KB)
PS2008BEM22 advies vaststelling bestuursakkoord (pdf, 54,78 KB)
PS2008BEM22 besluit vaststelling bestuursakkoord (pdf, 129,11 KB)
PS2008BEM22 bijlage vaststelling bestuursakkoord (pdf, 183,61 KB)
PS2008BEM22 motie bijdrage nota ruimte (pdf, 58,51 KB)
PS2008BEM22 motie visie provincie Utrecht (pdf, 78,59 KB)
PS2008BEM22 ontwerp vaststelling bestuursakkoord (pdf, 130,06 KB)
PS2008BEM23 besluit benoeming bestuurder RR (pdf, 109,26 KB)
PS2008BEM23 bijlage1 benoeming bestuurder RR (pdf, 31,21 KB)
PS2008BEM23 bijlage2 benoeming bestuurder RR (pdf, 120,50 KB)
PS2008BEM23 ontwerp benoeming bestuurder RR (pdf, 110,28 KB)
PS2008MME06 advies uitdiepen havens lage weide in utrecht (pdf, 51,34 KB)
PS2008MME06 besluit uitdiepen havens lage weide in utrecht (pdf, 90,98 KB)
PS2008MME06 bijlage uitdiepen havens lage weide in utrecht (pdf, 100,83 KB)
PS2008MME06 ontwerp uitdiepen havens lage weide in utrecht (pdf, 90,54 KB)
PS2008MME12 advies beleidskader fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven (pdf, 53,09 KB)
PS2008MME12 besluit beleidskader fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven (pdf, 129,55 KB)
PS2008MME12 bijlage beleidskader fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven (pdf, 101,23 KB)
PS2008MME12 ontwerp beleidskader fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven (pdf, 129,59 KB)
PS2008MME13 advies evaluatie en voortzetting TFI (pdf, 55,08 KB)
PS2008MME13 besluit evaluatie en voortzetting TFI (pdf, 149,99 KB)
PS2008MME13 motie voortzetting Taskforce Innovatie (pdf, 50,39 KB)
PS2008MME13 ontwerp evaluatie en voortzetting TFI (pdf, 143,42 KB)
PS2008MME14 advies actieplan Acquisitie buitenlandse bedrijven 2008-2011 (pdf, 51,92 KB)
PS2008MME14 besluit actieplan Acquisitie buitenlandse bedrijven 2008-2011 (pdf, 153,22 KB)
PS2008MME14 motie acquisitie maakindustrie (pdf, 34,15 KB)
PS2008MME14 ontwerp actieplan Acquisitie buitenlandse bedrijven 2008-2011 (pdf, 140,91 KB)
PS2008MME15 advies stimuleringsregeling duurzaamheid energie en klimaat (pdf, 52,02 KB)
PS2008MME15 besluit stimuleringsregeling duurzaamheid energie en klimaat (pdf, 136,62 KB)
PS2008MME15 ontwerp stimuleringsregeling duurzaamheid energie en klimaat (pdf, 131,30 KB)
PS2008MME16 advies kaderstelling van het provinciale fonds voor energiebesparing en duurzame energie (pdf, 52,49 KB)
PS2008MME16 besluit kaderstelling van het provinciale fonds voor energiebespraring en duurzame energie (pdf, 117,19 KB)
PS2008MME16 bijlage kaderstelling van het provinciale fonds voor energiebespraring en duurzame energie (pdf, 96,32 KB)
PS2008MME16 ontwerp kaderstelling van het provinciale fonds voor energiebespraring en duurzame energie (pdf, 110,50 KB)
PS2008PS_besluitenlijst_19_05_2008 (pdf, 81,33 KB)
PS2008RGW09 advies beleidslijn nieuwe Wro (pdf, 51,46 KB)
PS2008RGW09 besluit beleidslijn nieuwe Wro (pdf, 152,15 KB)
PS2008RGW09 bijlage beleidslijn nieuwe Wro (pdf, 445,06 KB)
PS2008RGW09 bijlage2 errata beleidslijn nieuwe Wro (pdf, 101,82 KB)
PS2008RGW09 motie beleidslijn nieuwe Wro (pdf, 41,85 KB)
PS2008RGW09 ontwerp beleidslijn nieuwe Wro (pdf, 152,15 KB)
PS2008RGW10 advies stimuleringsprogramma waterketen (pdf, 55,83 KB)
PS2008RGW10 besluit stimuleringsprogramma waterketen (pdf, 105,44 KB)
PS2008RGW10 bijlage1 stimuleringsprogramma waterketen (pdf, 115,31 KB)
PS2008RGW10 bijlage2 stimuleringsprogramma waterketen (pdf, 100,56 KB)
PS2008RGW10 bijlage3 stimuleringsprogramma waterketen (pdf, 94,87 KB)
PS2008RGW10 motie stimuleringsprogramma waterketen (pdf, 59,93 KB)
PS2008RGW10 ontwerp stimuleringsprogramma waterketen (pdf, 102,57 KB)
PS2008RGW11 advies strategische visie waterplan 2010-2015 (pdf, 55,27 KB)
PS2008RGW11 besluit strategische visie waterplan 2010-2015 (pdf, 132,19 KB)
PS2008RGW11 ontwerp strategische visie waterplan 2010-2015 (pdf, 124,58 KB)
PS2008RGW12 advies concept ruimtelijke plan herinrichting vliegbasis soesterberg (pdf, 59,15 KB)
PS2008RGW12 besluit concept ruimtelijke plan herinrichting vliegbasis soesterberg (pdf, 131,17 KB)
PS2008RGW12 motie gebruik westelijke shelters op de vliegbasis Soesterberg (pdf, 92,71 KB)
PS2008RGW12 motie gemotoriseerd vliegverkeer op de vliegbasis Soesterberg (pdf, 87,54 KB)
PS2008RGW12 motie golfbaan op vliegbasis Soesterberg (pdf, 87,07 KB)
PS2008RGW12 motie museumtunnel vliegbasis Soesterberg (pdf, 90,89 KB)
PS2008RGW12 ontwerp concept ruimtelijke plan herinrichting vliegbasis soesterberg (pdf, 131,60 KB)
PS2008RGW13 advies verordening waterkering vallei en eem (pdf, 53,49 KB)
PS2008RGW13 besluit verordening waterkering vallei en eem (pdf, 286,22 KB)
PS2008RGW13 ontwerp verordening waterkering vallei en eem (pdf, 262,15 KB)
PS2008RGW14 advies AVP kaderbrief voor de op te stellen uitvoeringsprogrammas 2009 (pdf, 56,33 KB)
PS2008RGW14 besluit AVP kaderbrief voor de op te stellen uitvoeringsprogrammas 2009 (pdf, 128,00 KB)
PS2008RGW14 bijlage1 AVP kaderbrief voor de op te stellen uitvoeringsprogrammas 2009 (pdf, 129,59 KB)
PS2008RGW14 ontwerp AVP kaderbrief voor de op te stellen uitvoeringsprogrammas 2009 (pdf, 129,03 KB)
PS2008RGW15 advies voortgangsrapportage AVP 2007 (pdf, 57,51 KB)
PS2008RGW15 besluit voortgangsrapportage AVP 2007 (pdf, 110,44 KB)
PS2008RGW15 bijlage voortgangsrapportage AVP 2007 (pdf, 723,13 KB)
PS2008RGW15 ontwerp voortgangsrapportage AVP 2007 (pdf, 107,70 KB)
PS2008RGW17 advies verordening subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (pdf, 51,92 KB)
PS2008RGW17 besluit verordening subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (pdf, 78,44 KB)
PS2008RGW17 bijlage1 verordening subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (pdf, 109,83 KB)
PS2008RGW17 bijlage2 verordening subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (pdf, 57,24 KB)
PS2008RGW17 ontwerp verordening subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (pdf, 79,06 KB)
PS2008WMC07 advies subsidieverordening wonen welzijn en zorg Wel Thuis 2 (pdf, 54,39 KB)
PS2008WMC07 besluit subsidieverordening wonen welzijn en zorg Wel Thuis 2 (pdf, 119,16 KB)
PS2008WMC07 bijlage subsidieverordening wonen welzijn en zorg Wel Thuis 2 (pdf, 123,59 KB)
PS2008WMC07 ontwerp subsidieverordening wonen welzijn en zorg Wel Thuis 2 (pdf, 120,10 KB)
PS2008WMC08 advies uitvoeringsnotitie utrecht in beweging en tijdelijke regeling sportstimulering (pdf, 55,19 KB)
PS2008WMC08 amendement extra 30.000 sporten allochtone meisjes (pdf, 39,05 KB)
PS2008WMC08 besluit uitvoeringsnotitie utrecht in beweging en tijdelijke regeling sportstimulering (pdf, 214,09 KB)
PS2008WMC08 bijlage uitvoeringsnotitie utrecht in beweging en tijdelijke regeling sportstimulering (pdf, 155,87 KB)
PS2008WMC08 bijlage2 memo uitvoeringsnotitie utrecht in beweging en tijdelijke regeling sportstimulering (pdf, 80,38 KB)
PS2008WMC08 motie investeren in bestuurskwaliteit sportverenigingen (pdf, 76,64 KB)
PS2008WMC08 ontwerp uitvoeringsnotitie utrecht in beweging en tijdelijke regeling sportstimulering (pdf, 214,02 KB)
PS2008WMC14 advies plan van aanpak Vrede van Utrecht (pdf, 55,20 KB)
PS2008WMC14 besluit plan van aanpak Vrede van Utrecht (pdf, 140,52 KB)
PS2008WMC14 bijlage1 plan van aanpak Vrede van Utrecht (pdf, 75,50 KB)
PS2008WMC14 bijlage3 memo wijziging plan van aanpak Vrede van Utrecht (pdf, 51,58 KB)
PS2008WMC14 motie monitoring en evaluatie plan van aanpak vrede van utrecht (pdf, 41,57 KB)
PS2008WMC14 motie zorgen om culturele basis (pdf, 28,63 KB)
PS2008WMC14 ontwerp plan van aanpak Vrede van Utrecht (pdf, 141,06 KB)
PS2008WMC15 advies beleidskader Utrechtse Schatkamer (pdf, 51,71 KB)
PS2008WMC15 besluit beleidskader Utrechtse Schatkamer (pdf, 123,49 KB)
PS2008WMC15 bijlage beleidskader Utrechtse Schatkamer (pdf, 98,13 KB)
PS2008WMC15 ontwerp beleidskader Utrechtse Schatkamer (pdf, 123,51 KB)
PS2008WMC16 advies tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en wonen (pdf, 56,31 KB)
PS2008WMC16 besluit tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en wonen (pdf, 146,54 KB)
PS2008WMC16 bijlage tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en wonen (pdf, 84,46 KB)
PS2008WMC16 ontwerp tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en wonen (pdf, 146,93 KB)
PS2008WMC17 advies museum speelklok perlee orgels (pdf, 52,51 KB)
PS2008WMC17 besluit museum speelklok perlee orgels (pdf, 116,84 KB)
PS2008WMC17 ontwerp museum speelklok perlee orgels (pdf, 116,98 KB)