VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 20-10-2008 20:00 uur


Algemene bijlage
PS2008PS03 besluit wijziging reglement van orde (pdf, 107,79 KB)
PS2008PS03 ontwerp wijziging reglement van orde (pdf, 108,88 KB)
PS2008PS04 besluit benoeming PS-leden in gremia (pdf, 81,44 KB)
PS2008PS05 besluit instelling ad hoc statencommissie visie-ontwikkeling kerntaken (pdf, 71,21 KB)
PS2008PS_notulen_20_10_2008 (pdf, 5,75 MB)
PS2008RGW16 bijlage1 uitvoering routekaart agenda natuur (pdf, 173,25 KB)
PS2008RGW16 ontwerp uitvoering routekaart agenda natuur (pdf, 142,64 KB)
PS2008RGW20 advies uitvoering routekaart agenda natuur (pdf, 53,79 KB)
PS2008RGW20 besluit uitvoering routekaart agenda natuur (pdf, 155,45 KB)
PS2008RGW20 ontwerp uitvoering routekaart agenda natuur (pdf, 155,49 KB)
PS2008RGW22 advies tussenbalans NV Utrecht (pdf, 55,61 KB)
PS2008RGW22 besluit tussenbalans NV Utrecht (pdf, 116,33 KB)
PS2008RGW22 bijlage tussenbalans NV Utrecht (pdf, 1,96 MB)
PS2008RGW22 ontwerp tussenbalans NV Utrecht (pdf, 116,66 KB)
PS2008RGW23 advies wijziging kaderverordening Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat (pdf, 49,95 KB)
PS2008RGW23 besluit wijziging kaderverordening Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat (pdf, 124,81 KB)
PS2008RGW23 bijlage wijziging kaderverordening Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat (pdf, 101,46 KB)
PS2008RGW23 ontwerp wijziging kaderverordening Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat (pdf, 124,89 KB)
PS2008RGW24 advies advies Awb-adviescommissie bezwaar de heer Baars tegen Strategisch Grondplan taakgebonden aankopen AVP (pdf, 50,51 KB)
PS2008RGW24 besluit advies Awb-adviescommissie bezwaar de heer Baars tegen Strategisch Grondplan taakgebonden aankopen AVP (pdf, 121,56 KB)
PS2008RGW24 bijlage1 advies Awb-adviescommissie bezwaar de heer Baars tegen Strategisch Grondplan taakgebonden aankopen AV (pdf, 105,00 KB)
PS2008RGW24 bijlage2 advies Awb-adviescommissie bezwaar de heer Baars tegen het Strategisch Grondplan taakgebonden aankope (pdf, 69,76 KB)
PS2008RGW24 ontwerp advies Awb-adviescommissie bezwaar de heer Baars tegen Strategisch Grondplan taakgebonden aankopen AVP (pdf, 121,92 KB)
PS2008RGW25 advies kaders besteding 1 miljoen euro programma uitvoering KRW-maatregelen (pdf, 51,07 KB)
PS2008RGW25 besluit kaders besteding 1 miljoen euro programma uitvoering KRW-maatregelen (pdf, 127,63 KB)
PS2008RGW25 bijlage kaders besteding 1 miljoen euro programma uitvoering KRW-maatregelen (pdf, 3,30 MB)
PS2008RGW25 motie01 karpers (pdf, 43,45 KB)
PS2008RGW25 ontwerp kaders besteding 1 miljoen euro programma uitvoering KRW-maatregelen (pdf, 127,94 KB)
PS2008WMC20 advies adviesaanvraag zendtijdtoewijzing regionale omroep (pdf, 54,75 KB)
PS2008WMC20 besluit adviesaanvraag zendtijdtoewijzing regionale omroep (pdf, 136,24 KB)
PS2008WMC20 ontwerp adviesaanvraag zendtijdtoewijzing regionale omroep (pdf, 136,60 KB)
PS2008WMC21 advies stimuleren collectief particulier opdrachtgeverschap (pdf, 54,44 KB)
PS2008WMC21 besluit stimuleren collectief particulier opdrachtgeverschap (pdf, 128,35 KB)
PS2008WMC21 bijlage stimuleren collectief particulier opdrachtgeverschap (pdf, 147,73 KB)
PS2008WMC21 ontwerp stimuleren collectief particulier opdrachtgeverschap (pdf, 129,74 KB)