VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 10-11-2008 20:00 uur


Algemene bijlage
PS2008BEM25 bijlage1 programma Utrecht e-provincie (pdf, 53,51 KB)
PS2008BEM25 ontwerp programma Utrecht e-provincie (pdf, 189,71 KB)
PS2008BEM26 advies wijziging tarieventabel (pdf, 53,62 KB)
PS2008BEM26 besluit wijziging tarieventabel (pdf, 196,31 KB)
PS2008BEM26 ontwerp wijziging tarieventabel (pdf, 196,34 KB)
PS2008BEM31 advies najaarsrapportage 2008 (pdf, 62,94 KB)
PS2008BEM31 besluit najaarsrapportage 2008 (pdf, 122,22 KB)
PS2008BEM31 bijlage najaarsrapportage 2008 (pdf, 897,73 KB)
PS2008BEM31 ontwerp najaarsrapportage 2008 (pdf, 123,11 KB)
PS2008BEM32 advies programmabegroting 2009 (pdf, 73,85 KB)
PS2008BEM32 amendement05 KRW gelden (pdf, 47,77 KB)
PS2008BEM32 besluit programmabegroting 2009 (pdf, 114,46 KB)
PS2008BEM32 bijlage1 programmabegroting 2009 (pdf, 3,81 MB)
PS2008BEM32 bijlage2 programmabegroting 2009 (pdf, 68,66 KB)
PS2008BEM32 motie02 financi (pdf, 53,84 KB)
PS2008BEM32 motie03 beleid migratie saldo nul (pdf, 52,45 KB)
PS2008BEM32 motie04 duurzame fondsen (pdf, 29,87 KB)
PS2008BEM32 motie05 algemene reserve 2011 (pdf, 27,03 KB)
PS2008BEM32 motie06 programmering fiets (pdf, 29,98 KB)
PS2008BEM32 motie07 gelijkheid in provinciale publieksvoorlichting (pdf, 51,68 KB)
PS2008BEM32 motie08 onderbesteding (pdf, 39,49 KB)
PS2008BEM32 motie09 prestatie-indicatoren (pdf, 70,11 KB)
PS2008BEM32 motie10 biologische catering (pdf, 50,26 KB)
PS2008BEM32 motie11 poldergemalen (pdf, 64,75 KB)
PS2008BEM32 ontwerp programmabegroting 2009 (pdf, 114,55 KB)
PS2008BEM33 advies programma Utrecht e-provincie (pdf, 51,73 KB)
PS2008BEM33 amendement06 e-provincie onderdeel internetportaal (pdf, 38,71 KB)
PS2008BEM33 besluit programma Utrecht e-provincie (pdf, 210,93 KB)
PS2008BEM33 ontwerp programma Utrecht e-provincie (pdf, 210,60 KB)
PS2008PS06 besluit vervolg mutaties bestuurlijke gremia (pdf, 82,77 KB)
PS2008PS06 ontwerp vervolg mutaties bestuurlijke gremia (pdf, 84,85 KB)
PS2008PS_besluitenlijst_20_10_2008 (pdf, 71,57 KB)
PS2008PS_besluitenlijst_29_09_2008 (pdf, 81,46 KB)
PS2008PS_notulen_29_09_2008 (pdf, 6,11 MB)
PS2008WMC19 advies cultuurnota 2009-2012 (pdf, 60,88 KB)
PS2008WMC19 amendement01 subsidie Het Filiaal (pdf, 64,92 KB)
PS2008WMC19 amendement02 wettelijke taken Cultuurnota (pdf, 51,57 KB)
PS2008WMC19 amendement03 Cultuurnota (pdf, 56,61 KB)
PS2008WMC19 amendement04 herstellen weeffout subsidietoekenning Alui en 't Barre Land (pdf, 54,29 KB)
PS2008WMC19 besluit cultuurnota 2009-2012 (pdf, 148,87 KB)
PS2008WMC19 bijlage1 cultuurnota 2009-2012 (pdf, 325,00 KB)
PS2008WMC19 bijlage2 cultuurnota 2009-2012 (pdf, 189,85 KB)
PS2008WMC19 bijlage3 cultuurnota 2009-2012 (pdf, 41,04 KB)
PS2008WMC19 motie01 cultuurnota (pdf, 63,55 KB)
PS2008WMC19 ontwerp cultuurnota 2009-2012 (pdf, 140,39 KB)
PS2008WMC22 advies bestuursakkoord Rijk-IPO omvang budget jeugdzorg 2008-2009 (pdf, 55,73 KB)
PS2008WMC22 besluit bestuursakkoord Rijk-IPO omvang budget jeugdzorg 2008-2009 (pdf, 130,75 KB)
PS2008WMC22 ontwerp bestuursakkoord Rijk-IPO omvang budget jeugdzorg 2008-2009 (pdf, 130,77 KB)
PS2008WMC23 advies provinciaal beleidskader jeugdzorg 2009-2012 (pdf, 58,76 KB)
PS2008WMC23 besluit provinciaal beleidskader jeugdzorg 2009-2012 (pdf, 121,10 KB)
PS2008WMC23 bijlage1 provinciaal beleidskader jeugdzorg 2009-2012 (pdf, 1,51 MB)
PS2008WMC23 bijlage2 provinciaal beleidskader jeugdzorg 2009-2012 (pdf, 1,31 MB)
PS2008WMC23 motie12 EKD (pdf, 42,02 KB)
PS2008WMC23 motie13 externe effecten op de wachtlijsten beperken (pdf, 36,47 KB)
PS2008WMC23 ontwerp provinciaal beleidskader jeugdzorg 2009-2012 (pdf, 121,47 KB)