VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 05-11-2007 20:00 uur


Algemene bijlage
PS2007BEM31 advies aanpassing tarieventabel Algemene Belastingverordening (pdf, 53,11 KB)
PS2007BEM31 amendement01 vermindering verhoging legesverordening (pdf, 43,32 KB)
PS2007BEM31 besluit aanpassing tarieventabel Algemene Belastingverordening (pdf, 217,17 KB)
PS2007BEM31 ontwerp aanpassing tarieventabel Algemene Belastingverordening (pdf, 195,92 KB)
PS2007BEM42 advies programmabegroting 2008 (pdf, 56,44 KB)
PS2007BEM42 besluit programmabegroting 2008 (pdf, 69,83 KB)
PS2007BEM42 bijlage1 programmabegroting 2008 (pdf, 33,08 KB)
PS2007BEM42 bijlage2 brief randstedelijke rekenkamer (pdf, 222,17 KB)
PS2007BEM42 bijlage3 persbericht randstedelijke rekenkamer (pdf, 30,17 KB)
PS2007BEM42 ontwerp programmabegroting 2008 (pdf, 69,92 KB)
PS2007BEM44 advies wabo (pdf, 54,25 KB)
PS2007BEM44 amendement04 wabo (pdf, 35,86 KB)
PS2007BEM44 besluit wabo (pdf, 89,55 KB)
PS2007BEM44 bijlage wabo (pdf, 87,83 KB)
PS2007BEM44 ontwerp wabo (pdf, 89,42 KB)
PS2007PSnotulen_24_09_2007 (pdf, 647,34 KB)
PS2007PS_besluitenlijst_24_09_2007 (pdf, 87,94 KB)
PS2007PS_mondelingevragen PGM (pdf, 73,34 KB)
PS2007RGW10 advies waarborg continuering programmabureau Hart van de Heuvelrug (pdf, 53,18 KB)
PS2007RGW10 besluit waarborg continuering programmabureau Hart van de Heuvelrug (pdf, 90,05 KB)
PS2007RGW10 ontwerp waarborg continuering programmabureau Hart van de Heuvelrug (pdf, 90,12 KB)
PS2007RGW11 advies agenda vitaal platteland (pdf, 53,97 KB)
PS2007RGW11 amendement02 concretisering van de beschikbare middelen AVP (pdf, 38,83 KB)
PS2007RGW11 amendement03 vaststelling uitvoeringsprogrammas AVP door PS (pdf, 65,26 KB)
PS2007RGW11 besluit agenda vitaal platteland (pdf, 112,76 KB)
PS2007RGW11 motie01 sturing en monitoring AVP (pdf, 52,73 KB)
PS2007RGW11 ontwerp agenda vitaal platteland (pdf, 113,51 KB)
PS2007RGW12 advies instelling ad hoc commissie nieuwe WRO (pdf, 53,26 KB)
PS2007RGW12 besluit instelling ad hoc commissie nieuwe WRO (pdf, 79,14 KB)
PS2007RGW12 ontwerp instelling ad hoc commissie nieuwe WRO (pdf, 79,78 KB)