VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 29-05-2007 20:00 uur


Algemene bijlage
PS2007BEM10 advies programma van eisen vervangende nieuwbouw (pdf, 52,25 KB)
PS2007BEM10 amendement01 PS-commissie inrichting politieke ruimten (pdf, 33,93 KB)
PS2007BEM10 besluit programma van eisen vervangende nieuwbouw (pdf, 140,30 KB)
PS2007BEM10 motie03 design en build-methode (pdf, 33,43 KB)
PS2007BEM10 motie04 controlerende rol bij mega-investeringen (pdf, 52,83 KB)
PS2007BEM10 ontwerp programma van eisen vervangende nieuwbouw (pdf, 140,18 KB)
PS2007BEM15 advies 3e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 50,90 KB)
PS2007BEM15 besluit 3e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 158,79 KB)
PS2007BEM15 ontwerp 3e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 158,84 KB)
PS2007BEM21 advies wijziging Reglement van Orde (pdf, 51,76 KB)
PS2007BEM21 amendement02 wijziging artikel 48 (pdf, 38,03 KB)
PS2007BEM21 amendement03 aantal commissieleden (pdf, 23,10 KB)
PS2007BEM21 amendement04 vervanging commissielid (pdf, 21,54 KB)
PS2007BEM21 besluit wijziging Reglement van Orde (pdf, 74,22 KB)
PS2007BEM21 ontwerp wijziging Reglement van Orde (pdf, 75,20 KB)
PS2007BEM22 advies samenwerkingsverband regio randstad (pdf, 51,04 KB)
PS2007BEM22 besluit samenwerkingsverband regio randstad (pdf, 81,17 KB)
PS2007BEM22 bijlage1 begroting voor zienswijzen (pdf, 180,05 KB)
PS2007BEM22 bijlage2 jaarverslag voor zienswijzen (pdf, 282,69 KB)
PS2007BEM22 bijlage3 Accountantsverklaring 2006 (pdf, 432,36 KB)
PS2007BEM22 ontwerp samenwerkingsverband regio randstad (pdf, 82,10 KB)
PS2007BEM25 besluit vervolg benoeming in- en externe gremia (pdf, 63,80 KB)
PS2007BEM25 ontwerp vervolg benoeming in- en externe gremia (pdf, 64,42 KB)
PS2007MEC03 advies evaluatie leefbaarheid kleine kernen (pdf, 52,70 KB)
PS2007MEC03 besluit tussenevaluatie leefbaarheid kleine kernen (pdf, 89,36 KB)
PS2007MEC03 bijlage financieel overzicht extra geld kleine kernen (pdf, 48,36 KB)
PS2007MEC03 bijlage projectenstavaze evaluatie jan 2007 met aanvullingen1 (pdf, 111,67 KB)
PS2007MEC03 bijlage tussenevaluatie kleine kernenbeleid (pdf, 72,09 KB)
PS2007MEC03 bijlage1 tussenevaluatie kleine kernenbeleid (pdf, 90,55 KB)
PS2007MEC03 bijlage2 tussenevaluatie kleine kernenbeleid (pdf, 85,41 KB)
PS2007MEC03 bijlage3 tussenevaluatie kleine kernenbeleid (pdf, 225,80 KB)
PS2007MEC03 bijlage4 tussenevaluatie kleine kernenbeleid (pdf, 97,58 KB)
PS2007MEC03 bijlage5 tussenevaluatie kleine kernenbeleid (pdf, 48,08 KB)
PS2007MEC03 ontwerp tussenevaluatie leefbaarheid kleine kernen (pdf, 90,22 KB)
PS2007PSnotulen_12_03_2007 (pdf, 166,96 KB)
PS2007PSnotulen_15_03_2007 (pdf, 113,69 KB)
PS2007PS_interpellatie motie02 urgentieprogramma Randstad (pdf, 43,91 KB)
PS2007PS_mondelingevragen motie01 beperk afsluiting van water (pdf, 43,67 KB)