VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 24-09-2007 20:00 uur


Algemene bijlage
PS2007BEM32 advies 5e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 49,67 KB)
PS2007BEM32 besluit 5e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 240,13 KB)
PS2007BEM32 ontwerp 5e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 240,19 KB)
PS2007BEM34 advies parkeren rond de nieuwbouw (pdf, 49,96 KB)
PS2007BEM34 amendement01 parkeren rond de nieuwbouw (pdf, 49,74 KB)
PS2007BEM34 besluit parkeren rond de nieuwbouw (pdf, 89,75 KB)
PS2007BEM34 bijlage parkeren rond de nieuwbouw (pdf, 3,24 MB)
PS2007BEM34 ontwerp parkeren rond de nieuwbouw (pdf, 83,61 KB)
PS2007BEM36 advies halfjaarrapportage 2007 (pdf, 59,61 KB)
PS2007BEM36 besluit halfjaarrapportage 2007 (pdf, 100,29 KB)
PS2007BEM36 ontwerp halfjaarrapportage 2007 (pdf, 101,55 KB)
PS2007BEM39 advies wijziging reglement van orde (pdf, 52,24 KB)
PS2007BEM39 besluit wijziging reglement van orde (pdf, 69,25 KB)
PS2007BEM39 ontwerp wijziging reglement van orde (pdf, 69,33 KB)
PS2007BEM40 besluit pilots vermindering regelgeving en bureaucratie (pdf, 100,61 KB)
PS2007BEM40 bijlage rapportage pilot deregulering subsidieverleningsproces (pdf, 280,62 KB)
PS2007BEM40 bijlage1 eindrapportutrechteindmei (pdf, 1,49 MB)
PS2007BEM40 ontwerp besluit pilots vermindering regelgeving en bureaucratie (pdf, 100,69 KB)
PS2007BEM41 advies collegeprogramma (pdf, 72,71 KB)
PS2007BEM41 motie01 biologische landbouw en veeteelt (pdf, 64,86 KB)
PS2007BEM41 motie02 motie van treurnis (pdf, 26,31 KB)
PS2007BEM41 motie03 meeting maatschappelijk draagvlak (pdf, 24,98 KB)
PS2007BEM41 motie04 teruggave 7.104.000 (pdf, 30,62 KB)
PS2007BEM41 motie05 tour de france (pdf, 26,53 KB)
PS2007BEM41 motie06 concrete bestemmingen (pdf, 35,29 KB)
PS2007BEM41 motie07 congestie (pdf, 29,49 KB)
PS2007BEM41 motie08 dierenwelzijn (pdf, 24,32 KB)
PS2007BEM41 ontwerp collegeprogramma (pdf, 68,73 KB)
PS2007MME01 advies wijziging gemeenschappelijke regeling facilitaire dienst utrechtse recreatieschappen (pdf, 46,00 KB)
PS2007MME01 besluit wijziging gemeenschappelijke regeling facilitaire dienst utrechtse recreatieschappen (pdf, 133,40 KB)
PS2007MME01 ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling facilitaire dienst utrechtse recreatieschappen (pdf, 134,31 KB)
PS2007MME02 advies benoeming vertegenwoordiger gs in besturen van recreatieschappen (pdf, 45,25 KB)
PS2007MME02 besluit benoeming vertegenwoordiger gs in besturen van recreatieschappen (pdf, 73,67 KB)
PS2007MME02 ontwerp benoeming vertegenwoordiger gs in besturen van recreatieschappen (pdf, 74,59 KB)
PS2007MME03 advies duurzaam en verantwoord verlichten (pdf, 47,84 KB)
PS2007MME03 advies verantwoord en duurzaam verlichten (pdf, 50,33 KB)
PS2007MME03 besluit verantwoord en duurzaam verlichten (pdf, 109,55 KB)
PS2007MME03 bijlage duurzaam en verantwoord verlichten (pdf, 3,93 MB)
PS2007MME03 ontwerp verantwoord en duurzaam verlichten (pdf, 110,45 KB)
PS2007MME04 advies motie groenlinks klimaat (pdf, 49,30 KB)
PS2007MME04 amendement03 kosten plan van aanpak klimaat (pdf, 35,46 KB)
PS2007MME04 besluit motie groenlinks klimaat (pdf, 125,74 KB)
PS2007MME04 bijlage motie klimaatbeleid (pdf, 83,70 KB)
PS2007MME04 ontwerp motie groenlinks klimaat (pdf, 125,82 KB)
PS2007PSnotulen_02_07_2007 (pdf, 1,58 MB)
PS2007PSnotulen_07_06_2007 (pdf, 1,09 MB)
PS2007PSnotulen_21_05_2007 (pdf, 269,16 KB)
PS2007PSnotulen_29_05_2007 (pdf, 226,12 KB)
PS2007PS_besluitenlijst_02_07_2007 (pdf, 71,17 KB)
PS2007RGW05 advies actualisatie subsidieverordeningen europese steunprogrammas (pdf, 52,09 KB)
PS2007RGW05 besluit actualisatie subsidieverordeningen europese steunprogrammas (pdf, 143,87 KB)
PS2007RGW05 ontwerp actualisatie subsidieverordeningen europese steunprogrammas (pdf, 143,88 KB)
PS2007RGW06 advies overdracht nieuwe wetering-oost (pdf, 54,12 KB)
PS2007RGW06 besluit overdracht nieuwe wetering-oost (pdf, 121,26 KB)
PS2007RGW06 bijlage overdracht nieuwe wetering-oost (pdf, 238,48 KB)
PS2007RGW06 ontwerp overdracht nieuwe wetering-oost (pdf, 121,28 KB)
PS2007RGW07 advies ondersteuning landschapsbeheerploegen (pdf, 52,42 KB)
PS2007RGW07 besluit ondersteuning landschapsbeheerploegen (pdf, 84,96 KB)
PS2007RGW07 ontwerp ondersteuning landschapsbeheerploegen (pdf, 85,92 KB)
PS2007RGW08 advies verordening subsidiering verwerving natuurterreinen (pdf, 52,32 KB)
PS2007RGW08 amendement02 verwerving natuurterreinen (pdf, 60,25 KB)
PS2007RGW08 besluit verordening subsidiering verwerving natuurterreinen (pdf, 110,99 KB)
PS2007RGW08 bijlage verordening subsidiering verwerving natuurterreinen (pdf, 95,07 KB)
PS2007RGW08 ontwerp verordening subsidiering verwerving natuurterreinen (pdf, 110,52 KB)
PS2007RGW09 advies opheffing OLM en delegatie muskusrattenbestrijding (pdf, 54,66 KB)
PS2007RGW09 besluit opheffing OLM en delegatie muskusrattenbestrijding (pdf, 84,98 KB)
PS2007RGW09 bijlage opheffing OLM en delegatie muskusrattenbestrijding (pdf, 1,15 MB)
PS2007RGW09 bijlage2 OLM liquidatieplan (pdf, 130,71 KB)
PS2007RGW09 bijlage3 nota van toelichting bij de delegatiedocumenten (pdf, 106,14 KB)
PS2007RGW09 bijlage4 ontwerpdelegatiebesluit (pdf, 56,50 KB)
PS2007RGW09 motie09 OLM1 (pdf, 56,22 KB)
PS2007RGW09 motie10 OLM2 (pdf, 51,17 KB)
PS2007RGW09 ontwerp opheffing OLM en delegatie muskusrattenbestrijding (pdf, 85,91 KB)
PS2007WMC01 advies ondersteuning bedrijfsvoering BJU (pdf, 79,79 KB)
PS2007WMC01 besluit ondersteuning bedrijfsvoering BJU (pdf, 95,34 KB)
PS2007WMC01 ontwerp ondersteuning bedrijfsvoering BJU (pdf, 96,36 KB)
PS2007WMC02 ontwerp GS-reactie eindrapport beleidsauditcommissie (pdf, 84,82 KB)
PS2007WMC04 advies jaar van het religieus erfgoed (pdf, 52,89 KB)
PS2007WMC04 besluit jaar van het religieus erfgoed (pdf, 87,79 KB)
PS2007WMC04 ontwerp jaar van het religieus erfgoed (pdf, 88,65 KB)