VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 21-05-2007 20:00 uur


Algemene bijlage
PS2007BEM24 besluit ontheffing ingezetenschap gedeputeerde Dekker (pdf, 61,61 KB)
PS2007PS_coalitieakkoord (pdf, 217,01 KB)
PS2007PS_coalitieakkoord_motie01_financiele onderbouwing (pdf, 42,05 KB)
PS2007PS_coalitieakkoord_motie02_fteGS (pdf, 45,42 KB)
PS2007PS_coalitieakkoord_motie03_dierenwelzijn (pdf, 41,99 KB)
PS2007PS_coalitieakkoord_motie04_biologischelandbouwenveeteelt (pdf, 58,34 KB)
PS2007PS_coalitieakkoord_motie05_bespreking coalitieakkoord in commissies (pdf, 19,98 KB)
PS2007PS_mondelingevragen woningbouw (pdf, 36,59 KB)