VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 02-07-2007 20:00 uur


Algemene bijlage
PS2007BEM20 advies 4e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 50,25 KB)
PS2007BEM20 besluit 4e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 152,27 KB)
PS2007BEM20 ontwerp 4e wijziging programmabegroting 2007 (pdf, 152,33 KB)
PS2007BEM26 advies jaarrekening 2006 (pdf, 61,37 KB)
PS2007BEM26 amendement01 schrappen stelpost (pdf, 22,73 KB)
PS2007BEM26 besluit jaarrekening 2006 (pdf, 103,11 KB)
PS2007BEM26 bijlage jaarrekening 2006 (pdf, 141,51 KB)
PS2007BEM26 ontwerp jaarrekening 2006 (pdf, 103,20 KB)
PS2007BEM27 advies voordracht leden AB Regio Randstad (pdf, 48,26 KB)
PS2007BEM27 besluit voordracht leden AB Regio Randstad (pdf, 63,34 KB)
PS2007BEM27 ontwerp voordracht leden AB Regio Randstad (pdf, 64,58 KB)
PS2007BEM28 advies ontwerpprogrammabegroting 2008 Randstedelijke Rekenkamer (pdf, 49,99 KB)
PS2007BEM28 besluit ontwerpprogrammabegroting 2008 Randstedelijke Rekenkamer (pdf, 61,81 KB)
PS2007BEM28 ontwerp ontwerpprogrammabegroting 2008 Randstedelijke Rekenkamer (pdf, 61,83 KB)
PS2007BEM29 advies uitvoering PS-besluit eindrapport SWEA (pdf, 50,75 KB)
PS2007BEM29 besluit uitvoering PS-besluit eindrapport SWEA (pdf, 85,86 KB)
PS2007BEM29 ontwerp uitvoering PS-besluit eindrapport SWEA (pdf, 85,87 KB)
PS2007BEM30 advies vaststellen eerste wijziging Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (pdf, 48,30 KB)
PS2007BEM30 besluit vaststellen eerste wijziging Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (pdf, 66,43 KB)
PS2007BEM30 ontwerp vaststellen eerste wijziging Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (pdf, 67,67 KB)
PS2007BEM33 besluit benoeming voorzitter statencommissie MME (pdf, 70,55 KB)
PS2007MEC04 advies eindrapport beleidsauditcommissie aansturing jeugdzorg (pdf, 53,77 KB)
PS2007MEC04 besluit eindrapport beleidsauditcommissie aansturing jeugdzorg (pdf, 65,07 KB)
PS2007MEC04 ontwerp eindrapport beleidsauditcommissie aansturing jeugdzorg (pdf, 64,69 KB)
PS2007MEC05 advies kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie en natuur (pdf, 53,26 KB)
PS2007MEC05 besluit kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie en natuur (pdf, 114,08 KB)
PS2007MEC05 bijlage1 en bijlage4 kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie en natuur (pdf, 74,43 KB)
PS2007MEC05 bijlage2 kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie en natuur (pdf, 72,87 KB)
PS2007MEC05 bijlage3 jaarverslag (pdf, 183,53 KB)
PS2007MEC05 ontwerp kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie en natuur (pdf, 114,98 KB)
PS2007PSnotulen_23_04_2007 (pdf, 309,44 KB)
PS2007PS_besluitenlijst_21_05_2007 (pdf, 64,83 KB)
PS2007RGW03 advies Nieuwegein binnenstad (pdf, 54,44 KB)
PS2007RGW03 besluit Nieuwegein binnenstad (pdf, 102,00 KB)
PS2007RGW03 bijlage Nieuwegein binnenstad (pdf, 109,24 KB)
PS2007RGW03 ontwerp Nieuwegein binnenstad (pdf, 102,94 KB)
PS2007RGW04 advies financiering uitvoeringsprogramma groene hart (pdf, 53,93 KB)
PS2007RGW04 besluit financiering uitvoeringsprogramma groene hart (pdf, 89,41 KB)
PS2007RGW04 ontwerp financiering uitvoeringsprogramma groene hart (pdf, 90,34 KB)
PS2007WMM04 advies reserve recreatieve fietsverbindingen (pdf, 50,83 KB)
PS2007WMM04 besluit reserve recreatieve fietsverbindingen (pdf, 96,03 KB)
PS2007WMM04 ontwerp reserve recreatieve fietsverbindingen (pdf, 96,91 KB)
PS2007WMM05 advies begroting 2008 en 2009 project herinrichting stationsgebied driebergen-zeist (pdf, 52,22 KB)
PS2007WMM05 besluit begroting 2008 en 2009 project herinrichting stationsgebied driebergen-zeist (pdf, 78,25 KB)
PS2007WMM05 ontwerp begroting 2008 en 2009 project herinrichting stationsgebied driebergen-zeist (pdf, 78,31 KB)