Statenvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

SV Benoeming lid Adviescommissie Randstedelijke Rekenkamer

Statenvoorstel
SV Benoeming lid Adviescommissie Randstedelijke Rekenkamer PDF, 56,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Ontslag plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer

Statenvoorstel
SV Ontslag plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer PDF, 56,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Ontslag eigen verzoek plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer

Bijlage
Ontslag eigen verzoek plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer PDF, 14,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

DOCUVITP-#3198303-v1-Brief aan M_ Mekel - Ontslag plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer

Bijlage
DOCUVITP-#3198303-v1-Brief aan M_ Mekel - Ontslag plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer PDF, 93,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Protocol Geheimhouding GS en PS 2023

Statenvoorstel
SV Protocol Geheimhouding GS en PS 2023 PDF, 80,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Protocol Geheimhouding GS en PS provincie Utrecht 2023

Bijlage
Protocol Geheimhouding GS en PS provincie Utrecht 2023 PDF, 91,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Wijzigingsbesluit RvO PS

Bijlage
Wijzigingsbesluit RvO PS PDF, 50,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Erratum SV Protocol Geheimhouding

Bijlage
Erratum SV Protocol Geheimhouding PDF, 52,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Normenkader en financiële en controle verordening 2023

Statenvoorstel
SV Normenkader en financiële en controle verordening 2023 PDF, 249,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Normenkader rechtmatigheid 2023

Bijlage
1. Normenkader rechtmatigheid 2023 PDF, 325,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Overzicht wijzigingen normenkader 2023 t.o.v. 2022

Bijlage
2. Overzicht wijzigingen normenkader 2023 t.o.v. 2022 PDF, 206,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Controleverordening provincie utrecht 2023

Bijlage
3. Controleverordening provincie utrecht 2023 PDF, 218,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Provincie Utrecht Financiële verordening 2023

Bijlage
4. Provincie Utrecht Financiële verordening 2023 PDF, 454,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Eerste begrotingswijziging 2024, verwerking autonome ontwikkelingen

Statenvoorstel
SV Eerste begrotingswijziging 2024, verwerking autonome ontwikkelingen PDF, 196,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1ste begrotingswijziging, verwerken autonome ontwikkelingen

Bijlage
1ste begrotingswijziging, verwerken autonome ontwikkelingen PDF, 495,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Erratum 1ste begrotingswijziging

Bijlage
Erratum 1ste begrotingswijziging PDF, 94,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV 2de begrotingswijzing 2024 verwerking coalitieakkoord

Statenvoorstel
SV 2de begrotingswijzing 2024 verwerking coalitieakkoord PDF, 189,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2de Begrotingswijziging, de verwerking van het coalitieakkoord

Bijlage
2de Begrotingswijziging, de verwerking van het coalitieakkoord PDF, 1,01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Slotwijziging 2023

Statenvoorstel
SV Slotwijziging 2023 PDF, 259,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Slotwijziging 2023

Bijlage
1. Slotwijziging 2023 PDF, 4,19 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Verlenen ontslag leden en voorzitter Provinciale Commissie Leefomgeving

Statenvoorstel
SV Verlenen ontslag leden en voorzitter Provinciale Commissie Leefomgeving PDF, 179,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV de adviesraad voor de fysieke leefomgeving provincie Utrecht

Statenvoorstel
SV de adviesraad voor de fysieke leefomgeving provincie Utrecht PDF, 205,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Instellingsbesluit adviesraad voor de fysieke leefomgeving provincie Utrecht

Bijlage
1. Instellingsbesluit adviesraad voor de fysieke leefomgeving provincie Utrecht PDF, 107,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Voorbereidingsbesluit provincie Utrecht 2023

Statenvoorstel
SV Voorbereidingsbesluit provincie Utrecht 2023 PDF, 200,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Voorbereidingsbesluit provincie Utrecht 2023

Bijlage
1. Voorbereidingsbesluit provincie Utrecht 2023 PDF, 66,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Vaststelling provinciale leges en heffingsverordeningen 1 januari 2024

Statenvoorstel
SV Vaststelling provinciale leges en heffingsverordeningen 1 januari 2024 PDF, 850,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV investeringen Koekoekslaan en Randijk in Nieuwegein

Statenvoorstel
SV investeringen Koekoekslaan en Randijk in Nieuwegein PDF, 489,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Benoeming plaatsvervangend lid Programmaraad RRK

Statenvoorstel
SV Benoeming plaatsvervangend lid Programmaraad RRK PDF, 126,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Kaderstelling Cultuur en erfgoedprogramma 2025-2028

Statenvoorstel
SV Kaderstelling Cultuur en erfgoedprogramma 2025-2028 PDF, 207,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Nadere Kaderstelling Omgevingswetprogramma Cultuur & Erfgoed 2025-2028

Bijlage
1. Nadere Kaderstelling Omgevingswetprogramma Cultuur & Erfgoed 2025-2028 PDF, 217,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Programmabegroting 2024

Statenvoorstel
SV Programmabegroting 2024 PDF, 181,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Programmabegroting 2024

Bijlage
1. Programmabegroting 2024 PDF, 9,02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Rapport Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit - begroting 2024

Bijlage
2. Rapport Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit - begroting 2024 PDF, 993,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Rapport Meerjaren Onderhouds Plan Mobiliteit 2024

Bijlage
3. Rapport Meerjaren Onderhouds Plan Mobiliteit 2024 PDF, 632,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Nieuwe verordening nadeelcompensatie

Statenvoorstel
SV Nieuwe verordening nadeelcompensatie PDF, 150,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Verordening nadeelcompensatie provincie Utrecht 2024

Bijlage
1. Verordening nadeelcompensatie provincie Utrecht 2024 PDF, 365,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Zienswijze ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer

Statenvoorstel
SV Zienswijze ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer PDF, 168,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer - september 2023

Bijlage
Ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer - september 2023 PDF, 191,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV verlenging contract PwC

Statenvoorstel
SV verlenging contract PwC PDF, 142,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Verordening Europese landbouwsubsidies 2023-2027

Statenvoorstel
SV Verordening Europese landbouwsubsidies 2023-2027 PDF, 150,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht

Bijlage
1. Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht PDF, 346,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Achtergronddocument programmering niet grond gebonden maatregelen nieuwe GLB

Bijlage
2. Achtergronddocument programmering niet grond gebonden maatregelen nieuwe GLB PDF, 118,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Besluit beleidsregel verlagen subsidie GLB provincie Utrecht

Bijlage
3. Besluit beleidsregel verlagen subsidie GLB provincie Utrecht PDF, 71,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Wijziging Artikel 4.2 Verordening Fractieondersteuning provincie Utrecht 2023

Statenvoorstel
SV Wijziging Artikel 4.2 Verordening Fractieondersteuning provincie Utrecht 2023 PDF, 101,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Onderzoek Circulaire Economie van de Randstedelijke Rekenkamer

Statenvoorstel
SV Onderzoek Circulaire Economie van de Randstedelijke Rekenkamer PDF, 149,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Eindrapport Circulaire Economie Utrecht

Bijlage
Eindrapport Circulaire Economie Utrecht PDF, 4,03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

5-minutenversie Circulaire economie Utrecht

Bijlage
5-minutenversie Circulaire economie Utrecht PDF, 292,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2023-07-04 Beg brief Eindrapport PS Utrecht

Bijlage
2023-07-04 Beg brief Eindrapport PS Utrecht PDF, 114,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Zomernota 2023

Statenvoorstel
SV Zomernota 2023 PDF, 288,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Zomernota 2023

Bijlage
1. Zomernota 2023 PDF, 6,83 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV jaarstukken 2022

Statenvoorstel
SV jaarstukken 2022 PDF, 320,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Jaarstukken 2022

Bijlage
1. Jaarstukken 2022 PDF, 15,48 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2022

Bijlage
2. Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2022 PDF, 213,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Afschrift accountantsverslag 2022 provincie Utrecht

Bijlage
3. Afschrift accountantsverslag 2022 provincie Utrecht PDF, 3,27 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Afschrift Controleverklaring 2022 - Provincie Utrecht

Bijlage
Afschrift Controleverklaring 2022 - Provincie Utrecht PDF, 221,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Accountantsverslag Provincie Utrecht 2022

Bijlage
Accountantsverslag Provincie Utrecht 2022 PDF, 2,91 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanbiedingsbrief Provincie Utrecht 2022

Bijlage
Aanbiedingsbrief Provincie Utrecht 2022 PDF, 311,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Controleverklaring 2022 - Provincie Utrecht

Bijlage
Controleverklaring 2022 - Provincie Utrecht PDF, 406,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

gestempeld Jaarstukken 2022

Bijlage
gestempeld Jaarstukken 2022 PDF, 8,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV vaststellen kaderbrief 2024

Statenvoorstel
SV vaststellen kaderbrief 2024 PDF, 212,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Kaderbrief 2024 publicatie

Bijlage
1. Kaderbrief 2024 publicatie PDF, 404,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Rapport Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit - kaderbrief 2024 2505

Bijlage
2. Rapport Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit - kaderbrief 2024 2505 PDF, 968,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. MIP Bedrijfsvoering Kaderbrief 2024-2027

Bijlage
3. MIP Bedrijfsvoering Kaderbrief 2024-2027 PDF, 244,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Meerpartijenovereenkomst Zero Emissie bussen nieuwe OV-concessies

Statenvoorstel
SV Meerpartijenovereenkomst Zero Emissie bussen nieuwe OV-concessies PDF, 244,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Model meerpartijenovereenkomst Zero Emissie bussen financial lease

Bijlage
1. Model meerpartijenovereenkomst Zero Emissie bussen financial lease PDF, 141,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Model meerpartijenovereenkomst Zero Emissie bussen projectfinanciering

Bijlage
2. Model meerpartijenovereenkomst Zero Emissie bussen projectfinanciering PDF, 165,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Aanstelling lid werkgeverscommissie

Statenvoorstel
SV Aanstelling lid werkgeverscommissie PDF, 55,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Fractieverantwoordingen 2021-2023

Statenvoorstel
SV Fractieverantwoordingen 2021-2023 PDF, 132,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV Bemensing Gremia

Statenvoorstel
SV Bemensing Gremia PDF, 182,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV lidmaatschap StatenlidNu

Statenvoorstel
SV lidmaatschap StatenlidNu PDF, 138,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV NV OMU wensen en bedenkingen en besluit algemeen belang (na Erratum)

Statenvoorstel
SV NV OMU wensen en bedenkingen en besluit algemeen belang (na Erratum) PDF, 237,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Akte van statutenwijziging NV OMU

Bijlage
1. Akte van statutenwijziging NV OMU PDF, 135,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Akte van oprichting NV OMU Transformatiefond BV

Bijlage
2. Akte van oprichting NV OMU Transformatiefond BV PDF, 111,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Akte van oprichting NV OMU Herstructureringsfonds A BV

Bijlage
3. Akte van oprichting NV OMU Herstructureringsfonds A BV PDF, 111,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Akte van oprichting NV OMU Herstructureringsfonds B BV

Bijlage
4. Akte van oprichting NV OMU Herstructureringsfonds B BV PDF, 112,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SV AEF rapport (herinrichting IPO)

Statenvoorstel
SV AEF rapport (herinrichting IPO) PDF, 255,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Conceptrapport 'Naar meer slagvaardigheid'

Bijlage
1. Conceptrapport 'Naar meer slagvaardigheid' PDF, 3,44 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Brief Conceptrapport 'Naar meer slagvaardigheid'

Bijlage
2. Brief Conceptrapport 'Naar meer slagvaardigheid' PDF, 33,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Laaghangend fruit'-maatregelen AEF-rapport

Bijlage
3. Laaghangend fruit'-maatregelen AEF-rapport PDF, 293,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar