Statenbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2024

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

SB stand van zaken gebiedsproces het Binnenveld

Statenbrief
SB stand van zaken gebiedsproces het Binnenveld PDF, 106,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Tussenbericht uitdaagrecht in de provincie Utrecht

Statenbrief
SB Tussenbericht uitdaagrecht in de provincie Utrecht PDF, 228,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Nadere verkenning Provinciaal Warmte Ondersteuningsbedrijf

Statenbrief
SB Nadere verkenning Provinciaal Warmte Ondersteuningsbedrijf PDF, 255,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Rapport rolneming warmte provincie Utrecht

Bijlage
1. Rapport rolneming warmte provincie Utrecht PDF, 2,37 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Schetsontwerp N233 Achterbergsestraatweg

Bijlage
1. Schetsontwerp N233 Achterbergsestraatweg PDF, 4,96 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Kruising N233 Achterbergsestraatweg in Rhenen

Statenbrief
SB Kruising N233 Achterbergsestraatweg in Rhenen PDF, 111,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Evaluatie loket voor maatschappelijke initiatieven

Statenbrief
SB Evaluatie loket voor maatschappelijke initiatieven PDF, 160,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Toegankelijk en dekkend OV

Statenbrief
SB Toegankelijk en dekkend OV PDF, 311,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Evaluatie proef Gratis OV voor ouderen met een krappe beurs

Bijlage
1. Evaluatie proef Gratis OV voor ouderen met een krappe beurs PDF, 479,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Evaluatie Flex-vervoer in de provincie Utrecht

Bijlage
2. Evaluatie Flex-vervoer in de provincie Utrecht PDF, 4,88 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Mobiliteitsonderzoek in gemeente Leusden

Bijlage
3. Mobiliteitsonderzoek in gemeente Leusden PDF, 1,38 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Het UPLG, wat kan al wel

Statenbrief
SB Het UPLG, wat kan al wel PDF, 164,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Het UPLG wat kan al wel

Bijlage
1. Het UPLG wat kan al wel PDF, 726,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Actualisatie 2024 Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering Topsectoren provincie Utrecht

Statenbrief
SB Actualisatie 2024 Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering Topsectoren provincie Utrecht PDF, 228,43 KB

Aanvullende informatie

Behandeldatum
2024-04-10
Commissie
BEM

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Wijzigingsbesluit UMIT 2024

Bijlage
1. Wijzigingsbesluit UMIT 2024 PDF, 108,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Managementsamenvatting Evaluatie MIT

Bijlage
2. Managementsamenvatting Evaluatie MIT PDF, 590,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Voortgang tm Q1 2024 Uitvoering Statenvoorstel Slavernijverleden

Statenbrief
SB Voortgang tm Q1 2024 Uitvoering Statenvoorstel Slavernijverleden PDF, 194,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Voortgang uitvoering Statenvoorstel Slavernijverleden

Bijlage
1. Voortgang uitvoering Statenvoorstel Slavernijverleden PDF, 682,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Aanbiedingsbrief raden en staten 1e begrotingswijziging SGL 2023

Bijlage
1. Aanbiedingsbrief raden en staten 1e begrotingswijziging SGL 2023 PDF, 294,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Aanbiedingsbrief aan raden staten inzake WGR

Bijlage
2. Aanbiedingsbrief aan raden staten inzake WGR PDF, 108,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Bestuursbesluit 1e begrotingswijziging 2023

Bijlage
3. Bestuursbesluit 1e begrotingswijziging 2023 PDF, 1,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Ontwerp kadernota 2025

Bijlage
4. Ontwerp kadernota 2025 PDF, 258,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB financiële positie Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Statenbrief
SB financiële positie Recreatieschap Stichtse Groenlanden PDF, 203,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. IPO-bestuursprogramma 2023-2027

Bijlage
1. IPO-bestuursprogramma 2023-2027 PDF, 7,42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB IPO-bestuursprogramma 2023-2027

Statenbrief
SB IPO-bestuursprogramma 2023-2027 PDF, 159,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Ontwerp Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029

Bijlage
1. Ontwerp Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029 PDF, 4,50 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Ontwerp Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029

Statenbrief
SB Ontwerp Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029 PDF, 113,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Voortgang Verduurzaming Provinciaal Vastgoed en Organisatie

Statenbrief
SB Voortgang Verduurzaming Provinciaal Vastgoed en Organisatie PDF, 250,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Startnotitie P-MIEK 2.0

Statenbrief
SB Startnotitie P-MIEK 2.0 PDF, 297,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Startnotitie P-MIEK 2.0

Bijlage
1. Startnotitie P-MIEK 2.0 PDF, 1,33 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Memo samenhang EnergievisiePMIEK

Bijlage
2. Memo samenhang EnergievisiePMIEK PDF, 321,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Infographic samenhang Energievisie & P-MIEK 2.0

Bijlage
3. Infographic samenhang Energievisie & P-MIEK 2.0 PDF, 394,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB VRT-tramovergangen

Statenbrief
SB VRT-tramovergangen PDF, 118,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Rapport ‘Afwegingskader verkeersveiligheid tramkruisingen’ (Goudappel, 010465.28032022.N01.04 d.d.30 juni 2022)

Bijlage
1. Rapport ‘Afwegingskader verkeersveiligheid tramkruisingen’ (Goudappel, 010465.28032022.N01.04 d.d.30 juni 2022) PDF, 3,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Rapport Adviesbureau Intergo (International Centre for Safety, Ergonomics & Human Factors) dd. 7 september 2023

Bijlage
2. Rapport Adviesbureau Intergo (International Centre for Safety, Ergonomics & Human Factors) dd. 7 september 2023 PDF, 1,62 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Ecologische Rapportages 2023

Statenbrief
SB Ecologische Rapportages 2023 PDF, 206,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Resultaten flora- en faunakartering 2022 - De Ronde Venen

Bijlage
2. Resultaten flora- en faunakartering 2022 - De Ronde Venen PDF, 11,85 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Broedvogelmonitoring provincie Utrecht - rapport Sovon 2023-89

Bijlage
3. Broedvogelmonitoring provincie Utrecht - rapport Sovon 2023-89 PDF, 1,83 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Inventarisatie winterganzen en weidevogels - Polder Mijnden

Bijlage
4. Inventarisatie winterganzen en weidevogels - Polder Mijnden PDF, 15,80 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Negende Voortgangsrapportage Natuur (VRN)

Bijlage
1. Negende Voortgangsrapportage Natuur (VRN) PDF, 13,01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Uitvoeringsprogramma VTH 2024 en Uitvoering

Statenbrief
SB Uitvoeringsprogramma VTH 2024 en Uitvoering PDF, 134,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. UitvoeringsprogrammaVTH2024

Bijlage
1. UitvoeringsprogrammaVTH2024 PDF, 889,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Uitvoering- en handhavingstrategie PU 2024-2027

Bijlage
2. Uitvoering- en handhavingstrategie PU 2024-2027 PDF, 2,79 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Samenwerkingsovereenkomsten Groen Groeit Mee voorbeeldgebieden

Statenbrief
SB Samenwerkingsovereenkomsten Groen Groeit Mee voorbeeldgebieden PDF, 105,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Samenwerkingsovereenkomst GGM voorbeeldgebied Kromme Rijn Linie Landschap

Bijlage
1. Samenwerkingsovereenkomst GGM voorbeeldgebied Kromme Rijn Linie Landschap PDF, 715,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Samenwerkingsovereenkomst GGM voorbeeldgebied Hollandsche IJssel

Bijlage
2. Samenwerkingsovereenkomst GGM voorbeeldgebied Hollandsche IJssel PDF, 928,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Instellingsbesluit adviescommissie Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht

Statenbrief
SB Instellingsbesluit adviescommissie Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht PDF, 106,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Instellingsbesluit adviescommissie Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht

Bijlage
1. Instellingsbesluit adviescommissie Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Utrecht PDF, 57,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Verlenging en Wijziging Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied

Statenbrief
SB Verlenging en Wijziging Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied PDF, 237,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Brief Aanbieding Besluit verlenging en wijziging Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023

Bijlage
1. Brief Aanbieding Besluit verlenging en wijziging Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023 PDF, 390,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Besluit verlenging en wijziging Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023

Bijlage
2. Besluit verlenging en wijziging Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023 PDF, 651,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Centraal Museum

Statenbrief
SB Centraal Museum PDF, 98,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Brief minister van OCW

Bijlage
1. Brief minister van OCW PDF, 60,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Brief Centraal Museum

Bijlage
2. Brief Centraal Museum PDF, 63,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Statenbrief
SB Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie PDF, 97,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Bijlage
1. Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie PDF, 200,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieuefectenrapportage NPRD

Bijlage
2. Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieuefectenrapportage NPRD PDF, 11,81 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Zienswijze LSD Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 Plassenschap Loosdrecht

Statenbrief
SB Zienswijze LSD Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 Plassenschap Loosdrecht PDF, 166,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Brief Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 Plassenschap Loosdrecht e.o. 20240130

Bijlage
1. Brief Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 Plassenschap Loosdrecht e.o. 20240130 PDF, 146,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Aanbiedingsbrief 1e Begrotingswijziging 2024 Plassenschap Loosdrecht

Bijlage
2. Aanbiedingsbrief 1e Begrotingswijziging 2024 Plassenschap Loosdrecht PDF, 226,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. 1e Begrotingswijziging 2024 Plassenschap Loosdrecht

Bijlage
3. 1e Begrotingswijziging 2024 Plassenschap Loosdrecht PDF, 279,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4. Aanbiedingsbrief 4-jarig Financieel perspectief en 4-jarig Uitvoeingsplan Plassenschap Loosdrecht e.o_

Bijlage
4. Aanbiedingsbrief 4-jarig Financieel perspectief en 4-jarig Uitvoeingsplan Plassenschap Loosdrecht e.o_ PDF, 228,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

5. 4-jarig Financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht eo

Bijlage
5. 4-jarig Financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht eo PDF, 334,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

6. Bestuursvoorstel 4-jarig Financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht e.o

Bijlage
6. Bestuursvoorstel 4-jarig Financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht e.o PDF, 1,45 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

7. 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht

Bijlage
7. 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht PDF, 7,12 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

8. Beheerplan Plassenschap Loosdrecht e.o_

Bijlage
8. Beheerplan Plassenschap Loosdrecht e.o_ PDF, 3,38 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

9. Meerjareninvesteringsplan 2024-2027 (MJIP) Plassenschap Loosdrecht

Bijlage
9. Meerjareninvesteringsplan 2024-2027 (MJIP) Plassenschap Loosdrecht PDF, 216,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

10. Bestuursvoorstel 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht

Bijlage
10. Bestuursvoorstel 4-jarig Uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht PDF, 468,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2024

Statenbrief
SB financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2024 PDF, 116,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Subsidieregeling Groene, Gezonde en Klimaatbestendige Steden en Dorpen 2024

Statenbrief
SB Subsidieregeling Groene, Gezonde en Klimaatbestendige Steden en Dorpen 2024 PDF, 186,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Besluit subsidieregeling Groene, Gezonde en Klimaatbestendige Steden en Dorpen 2024

Bijlage
1. Besluit subsidieregeling Groene, Gezonde en Klimaatbestendige Steden en Dorpen 2024 PDF, 466,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB koersdocument samen op weg naar duurzame infra in 2030

Statenbrief
SB koersdocument samen op weg naar duurzame infra in 2030 PDF, 162,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Koersdocument Samen op weg naar duurzame infra in 2030

Bijlage
1. Koersdocument Samen op weg naar duurzame infra in 2030 PDF, 2,44 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Statenbrief Voortgang Sport en bewegen 2023 en vooruitblik 2024

Statenbrief
Statenbrief Voortgang Sport en bewegen 2023 en vooruitblik 2024 PDF, 679,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB stand van zaken PFAS

Statenbrief
SB stand van zaken PFAS PDF, 130,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Erven met perspectief VAB-aanpak 2024-2026

Statenbrief
SB Erven met perspectief VAB-aanpak 2024-2026 PDF, 123,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Erven met perspectief VAB-aanpak 2024-2026

Bijlage
1. Erven met perspectief VAB-aanpak 2024-2026 PDF, 814,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB uitgangspunten Vervoerplannen 2025 U-OV en Syntus

Statenbrief
SB uitgangspunten Vervoerplannen 2025 U-OV en Syntus PDF, 130,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Uitgangspunten vervoerplannen 2025 U-OV en Syntus

Bijlage
1. Uitgangspunten vervoerplannen 2025 U-OV en Syntus PDF, 165,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Pilot tram FC Utrecht

Statenbrief
SB Pilot tram FC Utrecht PDF, 128,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB betreffende Ontwerp kadernota 2025 van de RUD Utrecht

Statenbrief
SB betreffende Ontwerp kadernota 2025 van de RUD Utrecht PDF, 114,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief Zienswijze ontwerp kadernota 2025 RUD Utrecht

Bijlage
Brief Zienswijze ontwerp kadernota 2025 RUD Utrecht PDF, 130,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB meest kansrijke gebieden windenergie

Statenbrief
SB meest kansrijke gebieden windenergie PDF, 262,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Onderbouwing lijst meest kansrijke gebieden windenergie PUv2

Bijlage
1. Onderbouwing lijst meest kansrijke gebieden windenergie PUv2 PDF, 1,98 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. bijlagen bij onderbouwing meest kansrijke gebieden

Bijlage
2. bijlagen bij onderbouwing meest kansrijke gebieden PDF, 1,35 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

3. Brief gemeenten meest kansrijke gebieden windenergie

Bijlage
3. Brief gemeenten meest kansrijke gebieden windenergie PDF, 173,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

5. Deel A Eindadvies Burgerforum Windenergie PU

Bijlage
5. Deel A Eindadvies Burgerforum Windenergie PU PDF, 511,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

6. Deel B Procesbeschrijving burgerforum windenergie Utrecht 111223

Bijlage
6. Deel B Procesbeschrijving burgerforum windenergie Utrecht 111223 PDF, 673,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

8. Persbericht Meest kansrijke gebieden windenergie

Bijlage
8. Persbericht Meest kansrijke gebieden windenergie PDF, 190,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB verkenningsstudie Harmelerwaard

Statenbrief
SB verkenningsstudie Harmelerwaard PDF, 109,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Raadsvoorstel verkenningsstudie toekomstperspectief Harmelerwaard

Bijlage
1. Raadsvoorstel verkenningsstudie toekomstperspectief Harmelerwaard PDF, 240,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Brief B&W inz. verkenningsstudie Harmelerwaard 20231219

Bijlage
2. Brief B&W inz. verkenningsstudie Harmelerwaard 20231219 PDF, 100,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Ingebruikname parkeergarage P1 P+R Breukelen

Statenbrief
SB Ingebruikname parkeergarage P1 P+R Breukelen PDF, 121,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Overzichtskaart P+R Breukelen

Bijlage
1. Overzichtskaart P+R Breukelen PDF, 1,10 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Bestuursovereenkomst Fietsbrug Nieuwer ter Aa - Breukelen

Statenbrief
SB Bestuursovereenkomst Fietsbrug Nieuwer ter Aa - Breukelen PDF, 100,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB Programma Toekomst N201_ ROK gemeente De Ronde Venen

Statenbrief
SB Programma Toekomst N201_ ROK gemeente De Ronde Venen PDF, 114,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB NRD RES U16 ten behoeve van herijking

Statenbrief
SB NRD RES U16 ten behoeve van herijking PDF, 220,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Notitie Reikwijdte en Detailniveau U16

Bijlage
1. Notitie Reikwijdte en Detailniveau U16 PDF, 722,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2. Participatieplan NRD RES U16

Bijlage
2. Participatieplan NRD RES U16 PDF, 314,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

SB intentieovereenkomst Poort van Baarn

Statenbrief
SB intentieovereenkomst Poort van Baarn PDF, 155,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar